1.
Alles is Kleur aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van de door haar uitgevoerde
 werkzaamheden en ten gevolge van door haar gebruikte materialen. Tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid.

2.
De betaling dient contant te geschieden voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vr vertrek van Alles is Kleur van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben gevonden. Zie voor de betaling van de workschop/cursus schminken artikel 8.

3.
Indien de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden verder ligt dan 100 km vanaf het adres van Alles is Kleur, kan er alleen geboekt worden voor minimaal vier uren.

4.
In verband met de kleine ondernemersregeling voor de omzetbelasting vermeldt  Alles is Kleur op haar facturen geen btw.

5.
De maten van de schminkstand zijn 2 x 3 meter. Bij slecht weer met veel regen en wind is het niet mogelijk de stand op te bouwen. Dit is om beschadiging te voorkomen. In overleg kan een beschutte plek uitgekozen worden. De beslissing over het wel of niet opzetten van de stand ligt bij Alles is Kleur.

6. 
Wanneer besloten wordt dat het weer te slecht is kunnen de werkzaamheden op een alternatieve, overdekte locatie gewoon doorgaan. Wanneer er geen alternatieve locatie voorhanden is, is de opdrachtgever het overeengekomen bedrag toch schuldig.

7.
Bij het schminkfeestje van Alles is Kleur, wordt er verwacht dat er een volwassen persoon aanwezig blijft en indien nodig ook helpt bij het feest. 
 
8.
Betaling van cursus en workshop schminken.
Om annulering van de complete workshop of cusus op het laatste moment te voorkomen ben ik genoodzaakt de volgende regeling toe te passen: Het inschrijfgeld bedraagt   25,00, dit dient binnen twee weken na inschrijving voldaan te zijn. Drie weken voor aanvang van de workshop of cursus dient het volledige bedrag betaald te zijn.
Annuleren:
langer dan 6 weken voor aanvang: u krijgt uw inschrijfgeld terug
binnen 6 weken voor aanvang: u verliest uw inschrijfgeld
Wanneer 3 weken voor aanvang het volledige bedrag van de workshop of cursus niet binnen is wordt uw inschrijving geannuleerd en verliest u uw inschrijfgeld.

Wanneer door onvoorziene omstandigheden van mijn kant een cursusavond niet door kan gaan wordt deze aan het eind van de cursus ingehaald. Wanneer door onvoorziende omstandigheden van mijn kant een workshop niet door kan gaan krijgt u het volledige bedrag terug.


  Alles is Kleur 2012